607 603 356

Rejestracja

Kwota i okres pożyczki
Chwilowy brak możliwości wyboru kwoty i okresu pożyczki
Login i hasło
Twoje dane
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny jest taki sam jak adres zameldowania
Źródło dochodu Praca
Emerytura
Renta
Działalność gospodarcza
Działalność rolnicza
Inne
Regulamin i Zgody
1. Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu świadczenia usług oraz Polityka Prywatności.
2. Upoważniam Daily Finance Sp. z o.o. do wystąpienia i uzyskania z InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważniam Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zobowiązuję się podpisać i odesłać jeden komplet dokumentów na adres Pożyczkodawcy w terminie 5 dni od otrzymania egzemplarzy umów wysłanych przez Pożyczkodawcę na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) jest Daily Finance Sp. z o.o. z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 47C, która przetwarza podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury udzielenia kredytu konsumenckiego. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Pon. - Pt. 8:00 - 15:00

KONTAKT

E-mail: info@dailycredit.pl

Infolinia: 607 603 356

Zaległe Płatności: 607 207 147

X zamknij
Szanowny użytkowniku! Pragniemy poinformować, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z dniem 22.03.2013 r. ulega zmianie nasza Polityka Cookies. Czy wiesz, że masz prawo wyboru cookies, jakie mają dostęp do Twojego komputera? Aby poznać szczegóły, zachęcamy do zapoznania się z naszą nową Polityką Cookies.